ViFG: Nâng cao hiệu quả sản xuất để tăng thu nhập cho người lao động

18:04 | 27/03/2024

Ngày 22/3/2024, Công ty Kính nổi Viglacera tổ chức Hội nghị Người lao động, tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quý Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viglacera – CTCP, bà Cao Thị Nhung – Trưởng phòng Tổ chức Lao động TCT, ông Nguyễn Minh Khoa Phó GĐ TCT, cùng với 25 đại biểu đại diện cho 95 người lao động trong Công ty Kính nổi Viglacera. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: Ông Nguyễn Minh Khoa Giám đốc Công ty, ông Lê Anh Lịch - Chủ tịch Công đoàn Công ty, bà Hồ Thị Minh Thu - Trưởng Ban Nữ công Công ty

Trong Báo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 trình bày trước toàn thể Hội nghị đã làm rõ: Mặc dù năm 2023 nền kinh tế của cả nước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhờ có sự đổi mới tư duy làm việc, tận dụng các cơ hội và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đời sống, thu nhập của người lao động duy trì ổn, định, sự quan tâm tới người lao động ngày càng được nhiều hơn. Cụ thể thu nhập bình quân người lao động đạt 20 triệu đồng/người/tháng, đạt 105 % KH năm, trong đó Nhà máy Kính nổi thu nhập bình quân là 19,99 triệu đồng/người/tháng, Nhà máy Low-e là 20,16 triệu đồng/người/tháng. Đây là mức thu nhập cao so với mặt bằng thu nhập trung bình của Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian bàn về các mục tiêu cần hướng tới trong sản xuất như duy trì vận hành sản xuất ổn định, an toàn; đảm bảo tối ưu chỉ tiêu lợi nhuận; phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Viglacera trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm so với tiêu chuẩn cơ sở và với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường;  Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới với lớp phủ Low-e;  Đảm bảo đạt được các mục tiêu về tỷ lệ thu hồi, định mức tiêu hao nhiên nguyên liệu, các chỉ số về sản lượng sản xuất; phấn đấu giảm lượng tồn kho cũ.

Bám sát các mục tiêu trên, các giải pháp thực hiện được đề ra như sau: Tập trung tiêu thụ kính low-e nhằm nâng cao hiệu quả dự án. Dồn tâm huyết vào chất lượng sản phẩm  để ổn định thị trường, giữ vững giá bán, duy trì lợi nhuận. Củng cố lại hệ thống kinh doanh bao gồm củng cố đội ngũ cán bộ kinh doanh theo hướng phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ kinh doanh về doanh số, khách hàng, nợ phải thu. Ban hành các chính sách kinh doanh linh hoạt phù hợp thực tiễn thị trường. Trong kinh doanh, sẽ tìm hiểu sâu về đối thủ cạnh tranh, qua đó cập nhật và điều chỉnh phương án kinh doanh cho phù hợp với những thay đổi của thị trường. Giá bán sẽ điều chỉnh tới từng phân khúc thị trường song cùng lúc phải giữ mục tiêu tăng lợi nhuận cho Công ty. Trong sản xuất, phát huy công suất nhà máy kính tiết kiệm năng lượng.

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023, Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở Công ty luôn đảm bảo tính công khai minh bạch, trên tinh thần xây dựng, hợp tác, trung thực bình đẳng, thiết thực và hiệu quả. Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động luôn được ưu tiên. Mục tiêu đề ra là phấn đấu thu nhập bình quân người lao động đạt 21,44 triệu đồng/người/tháng. Các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động được thực thi.

Hội nghị cũng đã thông qua những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, thi đua lập thành tích chào mứng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Viglacera -CTCP.


Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Công ty đề nghị toàn thể người lao động thi đua lập thành tích chào mứng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty Viglacera-CTCP

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2026 với 05 đồng chí là những người năng nổ nhiệt tình trong công tác.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị  Đại biểu người lao động của Công ty, Lễ ký kết thỏa ước lao động (2024 -2027) giữa Giám đốc Công ty đại diện cho người sử dụng lao động và Chủ tịch Công đoàn Công ty - đại diện cho tập thể người lao động đã diễn ra trên tinh thần thấu hiểu và chung quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.


100% đại biểu tán thành nghị quyết của Hội nghị, biểu thị sự đồng thuận với mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024.

Các tin khác