Đính chính nội dung tại Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022

15:08 | 14/03/2023

Tổng công ty Viglacera công bố thông tin về việc đính chính nội dung do lỗi đánh máy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (cụ thể).

Quý cổ đông vui lòng tham khảo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được cập nhật tại link.

Các tin khác