Tuyển dụng Chuyên viên CnB
12:48 | 16/02/2023
Chuyên viên CnB thuộc Phòng Tổ chức lao động sẽ chịu trách nhiệm công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm và chế độ chính sách cho người lao động nhằm đáp ứng dịch vụ nhân sự, nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn lực cho Tổng công ty và hệ thống.
Trang
1|2|3|4|5|
Video Clip
Loading the player ...