Gạch cổ bậc màu đỏ nhạt

CT10DL
Kích thước (mm): 300x100x13
Khối lượng (kg/v) :  1,1
Số lượng sử dụng (v/m) : 3,3