Gạch xây 2 lỗ

GX2
Kích thước (mm): 220x110x60
Khối lượng (kg/v): 1,75
Độ hút nước (%): ≤ 10
Số lượng sử dụng (v/m3): 540