Báo cáo tài chính Năm 2023 Kiểm toán

12:40 | 05/03/2024

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố Báo cáo tài chính Năm 2023 Kiểm toán:

1. Báo cáo tài chính Riêng năm 2023 và giải trình

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 và giải trình 

 

Các tin khác