Báo cáo tài chính Quý 1/2023

11:28 | 20/04/2023

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2023 và giải trình:

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 1/2023

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1/2023

3. Giải trình  Báo cáo tài chính