BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2023

17:08 | 20/12/2023
BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 12/2023
(TỪ NGÀY 05.12.2023 – 20.12.2023)
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
 
1. Quyết định 1862/QĐ-TCT - Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong ngành Thuế
Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1862/QĐ-TCT năm 2023 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong ngành Thuế, có hiệu lực từ ngày 05/12/2023.
Theo đó, phạm vi áp dụng Quy chế như sau: Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các hoạt động của ngành Thuế.
Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với cá nhân, đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế, Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực.
Theo quy chế, “Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.
 
2. Công văn 4210/BHXH-TCKT - Gộp lương hưu tháng 01 và 02/2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024
BHXH Việt Nam ban hành Công văn 4210/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024, có hiệu lực từ ngày 13/12/2023.
Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch cấp kinh phí và tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 như sau:
- BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và 02 năm 2024 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2024 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).
- Yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Bưu điện tỉnh:
+ Xây dựng phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01 và 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024 đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng.
+ Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về kế hoạch triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2024.
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
+ Thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả; yêu cầu cơ quan Bưu điện thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 01 và tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024.
+ Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,... để tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan BHXH:
+ Xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 01 và 02 năm 2024 trong kỳ chi trả tháng 01/2024, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán;
+ Tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận.
 
3. Thông tư 65/2023/TT-BTC - Mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 65/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.
Theo đó, mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường được quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 65/2023/TT-BTC.
Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận thông báo nghĩa vụ tài chính từ cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu về môi trường; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.
Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư 74/2022/TT-BTC.
 
4. Nghị quyết 217/NQ-CP - Khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết là nội dung tại Nghị quyết 217/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023, có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.
Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 12/2023 và thời gian tới, đơn cử như sau:
- Khẩn trương đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Công văn 8888/ VPCP-KTTH ngày 13/11/2023, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/12/2023;
Trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2023 về việc giao dự toán khoản 13.796 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 bố trí cho Bộ Giao thông vận tải và 08 địa phương để triển khai 3 dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết 58/2022/QH15 , Nghị quyết 59/2022/QH15 và Nghị quyết 60/2022/QH15 của Quốc hội.
- Theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
- Bám sát diễn biến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, cụ thể khả năng thanh toán, chi trả của các tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu đến hạn thanh toán vào cuối năm 2023 và năm 2024 để kịp thời, chủ động có biện pháp, giải pháp phù hợp theo thẩm quyền, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, các chủ thể liên quan và an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ theo quy định pháp luật;
Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách nhằm tiếp tục ổn định thị trường, củng cố, tăng cường và khôi phục niềm tin nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, minh bạch, lành mạnh, bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023…
 
5. Chỉ thị 30/CT-TTg - Bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán 2024
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, có hiệu lực từ ngày 15/12/2023.
Theo đó, để triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, đơn cử như sau:
- Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiều lao động, tạo thuận lợi cho người lao động nghỉ Tết và trở lại làm việc sau Tết;
- Quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh.
- Thực hiện các giải pháp duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán.
- Tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định.
- Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
- Chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện để bảo đảm người lao động Việt Nam ở nước ngoài được đón Tết Nguyên đán theo phong tục, truyền thống của dân tộc và phù hợp với điều kiện thực tế.
 
6. Quyết định 1629/QĐ-TTg - Mục tiêu đến 2050: Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành cửa ngõ ra biển chủ yếu của Vùng Đông Nam Bộ
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1629/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.
Phương án quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 như sau:
- Phát triển hệ thống đô thị theo hướng xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại (bao gồm giao thông trên mặt đất, giao thông ngầm, giao thông trên cao), đảm bảo kết nối giữa các đô thị trong tỉnh và với các đô thị trong Vùng; phát triển đô thị gắn với bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
- Phấn đấu đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của Vùng Đông Nam Bộ; khu vực dự kiến thành lập thành phố đạt tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Trung ương được xác lập trên cơ sở các khu vực phát triển đô thị: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền, Long Hải.
Phát triển và hiện đại hóa các đô thị vệ tinh, đóng vai trò hạt nhân phát triển, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa phát triển các vùng ngoại thành, vùng ven biển và khu vực nông thôn với 08 đô thị loại V là: Ngãi Giao, Kim Long, Hòa Bình, Phước Bửu, Bình Châu, Hồ Tràm, Đất Đỏ, Phước Hải và 01 đô thị sinh thái biển đảo (Côn Đảo).
- Sau năm 2030, nâng cấp 02 đô thị Ngãi Giao và Phước Bửu từ loại V lên loại IV; phát triển 02 đô thị mới loại V là Cù Bị và Suối Nghệ (tại huyện Châu Đức).
Đến năm 2050, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia, cửa ngõ ra biển chủ yếu của Vùng Đông Nam Bộ, cơ cấu đô thị đa trung tâm, với các trung tâm đô thị: Vũng Tàu - Phú Mỹ - Bà Rịa - Long Điền - Long Hải, được kết nối bằng hệ thống giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại (hệ thống đường đô thị và các tuyến Metro, MonoRail); hệ thống các đô thị vệ tinh quy mô phù hợp, chất lượng môi trường sống theo tiêu chuẩn đô thị xanh.