Bản tin pháp luật số 1 - tháng 04/2016

09:37 | 23/05/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 4/2016

1. Yêu cầu về kinh doanh vật liệu xây dựng

Ngày 05/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.  Theo đó, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ các quy định pháp luật về thương mại, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Đối với cửa hàng, siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng phải có đủ diện tích kho, bãi chứa đảm bảo cho việc bảo quản, xuất nhập các sản phẩm vật liệu xây dựng.

- Phải có đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biển báo an toàn tại nơi kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các loại vật liệu xây dựng dễ cháy, có mùi, hóa chất độc hại, bụi bẩn.

- Các loại vật liệu xây dựng bị hư hỏng, giảm chất lượng trong quá trình vận chuyển, lưu chứa, kinh doanh thì tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý.

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/5/2016 và thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP.

2. Quốc Hội thông qua 7 luật mới

Tại Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII, có 7 luật mới đã được thông qua gồm:

- Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016, ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

- Luật điều ước quốc tế 2016, ban hành ngày 09/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2016

- Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/09/2016

- Luật Báo chí 2016, ban hành ngày 05/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

- Luật Dược 2016, ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

- Luật trẻ em 2016, ban hành ngày 05/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/06/2017

- Luật tiếp cận thông tin 2016, ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2018

Trong Luật sửa đổi bổ sung các quy định về thuế, có một số điểm mới nổi bật như sau:

- Bỏ quy định cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ nếu lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ.

- Bổ sung các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

+ Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật

+ Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

- Mức phạt tiền chậm nộp thuế là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.