gạch điểm 400x200

D200
Kích thước (mm): 400x200x14
Khối lượng (kg/v) :  1,85
Số lượng sử dụng (v/m) : 2,5