gạch điểm 400x400

D400
Kích thước (mm): 400x400x14
Khối lượng (kg/v) :  3,95
Số lượng sử dụng (v/m) : 6