Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera - CTCP: Chia cổ tức 22,5%, cao hơn so với kế hoạch ban đầu

15:40 | 29/05/2024

Ngày 29/5/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC; HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và đã thông qua các nội dung chính trong Đại hội.  


Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Viglacera - CTCP

Lợi nhuận trước thuế đạt 132% kế hoạch

Theo Ban lãnh đạo TCT Viglacera - CTCP, trong năm 2023, những biến động bất ổn của tình hình địa chính trị, kinh tế thế giới có dấu hiệu suy thoái khiến hoạt động kinh doanh trong nước cũng ảnh hưởng nặng nề, cộng thêm những khó khăn trong kinh doanh bất động sản, Viglacera đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ.


Ông Nguyễn Trọng Hiền, Ủy viên HĐQT Tổng công ty, thông qua chương trình Đại hội

Dù vậy, với sự điều hành quyết liệt, chủ động và linh hoạt của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Tổng công ty, sự đồng lòng đoàn kết và cố gắng nỗ lực của các đơn vị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã có những thành công đáng ghi nhận. Hiệu quả hoạt động vượt kế hoạch đặt ra, duy trì sự ổn định, tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp hàng đầu ngành xây dựng, khẳng định năng lực và thương hiệu Viglacera ở tầm cao mới.

Theo đó năm 2023, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tổng công ty Viglacera – CTCP là 1.602 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch năm. Đặc biệt, công ty Mẹ đã thể hiện vai trò đầu tàu với doanh thu thuần 5.337 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.911 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch năm, tăng 201 tỷ đồng so với thực hiện năm 2022. Tài chính của công ty Mẹ được vận hành, sử dụng và bảo toàn vốn có hiệu quả; tăng trưởng về lợi nhuận. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) Công ty mẹ là 10,7%; tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 22,1%.


Ông Trần Ngọc Anh, Ủy viên HĐQT Tổng công ty, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị

Cũng trong năm 2023, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng công ty đạt 46,3 triệu USD, tăng trưởng 53%. ĐHĐCĐ thông qua chia cổ tức 22,5% bằng tiền mặt, cao hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ đã phê duyệt là 20%.

Năm 2024, bất động sản tiếp tục đóng vai trò chủ đạo

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Viglacera trình cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu hợp nhất 13.353 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2023 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.110 tỷ đồng.

Theo Viglacera, các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu trong kế hoạch đã được xét đến các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến thị trường trong lĩnh vực vật liệu như chi phí nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt giá nguyên vật liệu nhập khẩu và giá xăng dầu. 


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc TCT, trình bày Báo cáo Ban Tổng giám đốc

Trong bối cảnh lĩnh vực vật liệu gặp khó khăn, sẽ phải tái cơ cấu lại các đơn vị sản xuất theo hướng tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giảm giá thành thì Viglacera xác định, bất động sản sẽ tiếp tục là mảng chủ đạo trong năm 2024 của Tổng công ty.

Theo đó, Viglacera sẽ tập trung khai thác các dự án KCN Yên Mỹ, Phong Điền, Thuận Thành, Tiền Hải, Yên Phong 2C, Đông Mai, Yên Phong mở rộng, Đồng Văn IV với mục tiêu kinh doanh xấp xỉ 173 ha trong năm 2024.

Đồng thời, tiến hành khảo sát, đề xuất lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư để triển khai đầu tư các KCN mới tại các địa phương có vị trí có lợi thế về hạ tầng, thu hút đầu tư và khả năng kinh doanh.

Tổng công ty cũng sẽ thành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai thực hiện các dự án như KCN Phù Ninh (400ha), KCN Bắc Sơn (200 ha) tại Phú Thọ; KCN Đông Mai mở rộng (150ha) tại Quảng Ninh; KCN Trấn Yên (255 ha) tại Yên Bái; KCN Tây Phổ Yên (868ha), KCN Sông Công II (296 ha) tại Thái Nguyên; KCN Số 1 (260 ha) tại Hưng Yên; KCN Dốc Đá Trắng (288 ha) tại Khánh Hòa; các KCN tại Bắc Ninh, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Hưng Yên…, các KCN tại phía Nam và các địa điểm khác.

Trong lĩnh vực nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân, Viglacera sẽ tiếp tục triển khai đầu tư 50.000 căn NƠXH (thuộc Chương trình phát triển mới 1 triệu căn NƠXH giai đoạn 2023 – 2030) đã được Bộ Xây dựng giao tại “Hội nghị thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người thu nhập thấp” do Thủ tướng Chính phủ tổ chức năm 2023.


Ông Trần Mạnh Hữu, Trưởng Ban Kiểm soát TCT, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bên cạnh đó, Viglacera có kế hoạch tiếp tục phát triển các khu NƠXH đồng bộ với phát triển KCN hiện có, chuẩn bị đầu tư và đầu tư mới dự án trọng điểm tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai, Yên Phong; NƠXH tại Kim Chung (CT3-CT4); tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án NƠXH tại KCN Tiền Hải (5,2ha), KCN Phú Hà (8,4ha); tiếp tục tham gia công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu NƠXH tại Tiên Dương – Đông Anh.

Tổng công ty dự kiến tiếp tục triển khai đầu tư các dịch vụ thương mại tại các Khu đô thị Đặng Xá, Xuân Phương (Hà Nội), Yên Phong (Bắc Ninh). Đồng thời triển khai các bước chuẩn bị đầu tư phát triển các KCN mới...; tiếp tục triển khai dự án Khu Du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải giai đoạn 1 (diện tích 35 ha), qua đó hoàn thành và đưa vào vận hành khách sạn 5 sao quốc tế, đồng thời triển khai các bước đầu chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2 với diện tích 40 ha.

Đối với lĩnh vực vật liệu, Tổng công ty sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện đầu tư của Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày). Tuy nhiên thời điểm triển khai đầu tư giai đoạn 2 sẽ phụ thuộc vào thực tế diễn biến nhu cầu thị trường. Ngoài ra, Tổng công ty sẽ khảo sát, đầu tư mở rộng và đầu tư mới các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phát triển theo hướng bền vững, chủ động.


Ông Lê Đông Thành, Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa (Bộ Xây Dựng), phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm nay là tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị cũng như thủ tục cho công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo chủ trương và các chỉ đạo của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2024, Viglacera dự kiến sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.


Đoàn Chủ tịch đã tiến hành phiên thảo luận với các cổ đông tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo Tổng công ty Viglacera – CTCP đã thông tin một số nội dung, lĩnh vực cổ đông quan tâm như: bất động sản khu công nghiệp; dự kiến giá bán, doanh thu, lợi nhuận nhà ở xã hội; mảng vật liệu xây dựng trong đó có kính siêu trắng, triển vọng phục hồi mảng vật liệu xây dựng trong 3 năm tới; kế hoạch thoái vốn…

 
Bà Trần Thị Minh Loan - Ủy viên HĐQT TCT, đọc tờ trình HĐQT và thông qua biểu quyết tại Đại hội

Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ sáng nay của TCT Viglacera - CTCP cũng tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo đó, cổ đông lớn là CTCP Hạ tầng Gelex (công ty con do Gelex nắm gần 97% quyền biểu quyết) đề cử ba ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT gồm: Ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Bá Thọ, ông Nguyễn Trọng Hiền và đề cử hai thành viên Ban Kiểm soát gồm: Ông Trần Mạnh Hữu, bà Nguyễn Thị Thắm.

Bộ Xây dựng cử hai người đại diện phần vốn Nhà nước vào vị trí thành viên HĐQT gồm: Ông Trần Ngọc Anh, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (quản lý 25% vốn) và bà Trần Thị Minh Loan, Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Tài chính kế toán TCT (quản lý 13,58% vốn)

Đại hội tán thành 100% thông qua bầu thành viên HĐQT: 5 thành viên; thành viên BKS: 3 thành viên


Hội đồng Quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội


Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 cùng các nội dung quan trọng khác.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:


Các Quý cổ đông tới dự và thực hiện đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội


Ban Thư ký Đại hội

 
Ông Nguyễn Quốc Huy, thành viên Ban tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu dự Đại hội


Ông Nguyễn Vũ Anh, thành viên Ban kiểm phiếu, báo cáo kiểm tra cổ đông dự Đại hội


Ông Ngô Trọng Toán, Tổ phó Tổ quan hệ cổ đông, thông qua Quy chế Đại hội

 
Bà Ngô Thị Thu Linh, Trưởng phòng Pháp chế đối ngoại TCT trình bày sửa đổi Điều lệ và Đăng ký kinh doanh


Các cổ đông thực hiện bỏ phiếu


Bà Cao Thị Nhung, Trưởng ban Kiểm phiếu, đọc kết quả bầu cử


Các Quý cổ đông đặt các câu hỏi thảo luận tại Đại hội

Các tin khác