Bản Tin Pháp Luật số 02 - Tháng 04/2019

15:54 | 01/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 04/2019

1.         Tiêu chí mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Ngày 19/04/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm; đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể thì có thể trên 10 năm nhưng không vượt quá 15 năm hoặc 20 năm (quy định tại Phụ lục I Quyết định này).

(Quyết định 18 đã quy định chi tiết hơn về tuổi thiết bị đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể so với Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015).

            - Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

+ Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
+ Trường hợp không có QCVN liên quan đến, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được:

Sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/06/2019.

2.         Lộ trình ban hành văn bản quy định về nhà ở chung cư, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel)

Ngày 23/04/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển ổn định, lành mạnh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành ban hành văn bản theo lộ trình sau:

- Bộ Xây dựng ban hành sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với condotel, resort villa, officetel; ban hành quy chế quản lý officetel, hoàn thành trong quý III năm 2019.

- Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn về chế độ sử dụng đất đối với condotel, resort villa, officetel… hoàn thành trong quý III năm 2019.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ đối với condotel, resort villa, officetel trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai.

- Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch ban hành quy chế quản lý, kinh doanh loại hình condotel, resort villa, hoàn thành trong quý III năm 2019.

Chỉ thị này có thể hiệu vào ngày 23/04/2019.