BẢN TIN PHÁP LUẬT 01 - THÁNG 05/2019

08:55 | 16/05/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 01 - THÁNG 05/2019

1.         Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang tăng lên 1.490.000 đồng

Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.Mức lương cơ sở mới này sẽ dùng làm căn cứ:

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 và thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

2.         Ban hành khung giá vé máy bay nội địa

Ngày 03/05/2019, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Theo đó, giá dịch vụ 01 chiều vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản tối đa như sau:

- Đối với khoảng cách đường bay dưới 500 km:

+ Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội: 1.600.000 đồng/vé.

+ Nhóm đường bay khác dưới 500 km: 1.700.000 đồng/vé.

- Đối với khoảng cách đường bay từ 500 km đến dưới 850 km: 2.200.000 đồng/vé.

- Đối với khoảng cách đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km: 2.790.000 đồng/vé.

- Đối với khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: 3.200.000 đồng/vé.

- Đối với khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên: 3.750.000 đồng/vé.

Giá vé trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả, trừ: Thuế GTGT; giá phục vụ hành khách tại ga hành khách; giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý; giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.

3. Ban hành quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 03/05/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, phạm vi, đối tượng áp dụng gồm:

Thứ nhất:Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm: Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với Cơ sở sản xuất công nghiệp; Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với Cơ sở là Công trình xây dựng.

Thứ hai: Công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500m2 trở lên; Thứ ba: Cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kwh/năm).

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng quy định về các điều kiện phải đáp ứng để được công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, Công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.