BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 06/2019

21:09 | 01/07/2019

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 06/2019

1.         Án lệ được áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố

Ngày 18/06/2019, Hội đồng Thẩm phán Tóa án Nhân dân Tối cao ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP thay thế Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Theo đó, án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố. (Hiện hành quy định "Án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ”).

Ngoài ra, Nghị quyết còn hướng dẫn cụ thể về trường hợp Tòa án áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc như sau:

- Số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ và tình huống pháp lý của vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của Tòa án”;

- Tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tương tự.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2019.

2.         14 loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ngày 27/06/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23/2019/QĐ-TTg về việc Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Theo đó, các loại hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập bao gồm:

- Thuốc lá điếu, chế phẩm khác từ cây thuốc lá; rượu; bia sản xuất từ malt; xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; xe mô tô hai bánh, ba bánh nguyên chiếc, động cơ đốt trong kiểu piston, dung tích xi lanh trên 125cc; điều hòa không khí công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bài lá; giấy vàng mã…

- Hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh do Chính phủ ban hành;

- Hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh theo thông báo của Bộ Nông Nghiệp - Phát Triển Nông Thôn;

- Hàng hóa trong các vụ việc áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định.

Trong một số trường hợp, người khai hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/09/2019.