Bản tin pháp luật số 1 - tháng 05/2016

02:45 | 11/06/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 5/2016

1. Xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý trường hợp tên doanh nghiệp (DN) xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo đó, đưa ra biện pháp:

- Buộc thay đổi tên DN, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN nếu DN vi phạm: 

+ Không chấm dứt hành vi sử dụng tên DN xâm phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch.

+ Không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên DN xâm phạm theo thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của các bên.

- Buộc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN nếu DN vi phạm:

+ Không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi tên DN hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên DN theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Không gửi báo cáo giải trình đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/5/2016.

2. Hướng dẫn chi ngân sách đẩy mạnh học tập cho công nhân

Ngày 05/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí cho Đề án đẩy mạnh hoạt động học tập của công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020. Theo đó, nguồn ngân sách nhà nước sẽ được chi sử dụng như sau:

- Chi thực hiện nghiên cứu khảo sát về nhu cầu học tập của công nhân lao động tại 5 tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Chi cho công tác tuyên truyền.

- Chi hỗ trợ mở lớp học xóa mù chữ và phổ cập tiểu học cho công nhân, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động nghèo. Bao gồm:

+ Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập.

+ Chi trả thù lao đối với giáo viên.

- Chi hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức đối thoại với người lao động; hỗ trợ tổ chức thi tay nghề hàng năm.

- Chi thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án và đánh giá mô hình “Điểm học tập, sinh hoạt văn hóa”.

Thông tư 68/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

3. Danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Ngày 12/5/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực Y tế. Theo đó:

- Người lao động khi mắc phải một trong các bệnh sau thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, gồm:

+ Các bệnh có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không có khả năng hồi phục. 

+ Các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS. 

- Người bị các bệnh trên để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần phải có Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Biên bản giám định y khoa theo quy định pháp luật.

- Đã đơn giản hồ sơ giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động (gồm: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động và Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế cấp). 

Thông tư 14/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.