Bản tin pháp luật số 1 - tháng 10/2016

02:13 | 15/10/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 10/2016

1. Hướng dẫn thực hiện miễn tiền SDĐ khi xây nhà ở xã hội

Ngày 16/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 139/2016/TT-BTC hướng dẫn quy định miễn tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo đó, đối với các dự án xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn NSNN thì:

- Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

- Miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị theo quy định của pháp luật.

- Nếu đã nộp tiền SDĐ trước đó, chủ đầu tư được xem xét hoàn trả hoặc khấu trừ vào tiền SDĐ, tiền thuê đất khi thực hiện các dự án đầu tư khác trên cùng địa bàn tỉnh nơi có dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Thông tư 139/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

 2. Từ ngày 12/10/2016, thực hiện giá khám chữa bệnh BHYT mới

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 7354/BYT-KH-TC về thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tiền lương của 16 tỉnh/thành phố (đợt 2). Theo đó:

- Từ ngày 12/10/2016, cơ sở KCB tại Kon Tum, Trà Vinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Đăk Nông, Bình Dương, Đăk Lăk, Gia Lai, Phú Yên, Hà Nam, Long An thực hiện giá dịch vụ KCBBHYT gồm cả tiền lương.

- Các cơ sở KCB chưa hoàn thành việc cập nhật giá dịch vụ KCBBHYT mới vào phần mềm thanh toán chi phí KCBBHYT từ ngày 12/10/2016 thì sẽ thực hiện giá mới sau khi hoàn thành cập nhật.

- Đối với các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương còn lại tiếp tục thực hiện mức giá bằng chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC cho đến khi Bộ Y tế có thông báo mới.

Xem chi tiết tại Công văn 7354/BYT-KH-TC được ban hành vào ngày 07/10/2016.

 3. Quy định mới về mức thu lệ phí môn bài

Ngày 04/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Theo đó, mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau:

- Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ 3.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng;

+ 2.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;

+ 1.000.000 đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ 1.000.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;

+ 500.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm;

+ 300.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi trong Công ty do Nhà nước chi phối

Ngày 01/9/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Theo đó, quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (NLĐ) trong các Công ty này được quy định như sau:

- Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ.

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài việc trích quỹ như bằng kế hoạch còn được trích thêm bằng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLĐ.

- Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của NLĐ nhân với tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch.

Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.